Ribolovne vode i ribolovni regioni

Ribolovne vode se u osnovi dele na visinske i nizijske a u zavisnosti od prirode njihovog nastajanja sledi i podela slatkih voda na tekuće, stajaće, prirodne i veštački stvorene.

ribolovne vode i ribolovni regioni

Ribolovne vode

Svakom ribolovcu koji ume da čita geografsku kartu, dovoljan je i sam pogled na nju pa da sazna kojoj osnovnoj grupi pripada voda i približno odredi koje vrste riba može u njoj i da očekuje.

Radi što boljeg upoznavanja ove podele, važno je dodati i to da u tekuče spadaju sve reke, potoci, rečice, što manje što one najveće. Stajaće nasuprot njima su jezera, bare, močvare, voda nakupljena u različitim iskopima i eksploataciji koja se najčešće akumulira usled padavina ili podzemnih voda koje prodiru.

Veštački nastale vodene površine su sve one ribolovne vode koje su nastale direktnim ili indirektnim  ljudskim faktorom. U ovu grupu ubrajamo vode poput akumulacionih jezera, kanala ili ribnjaka.

Ribolovne vode se kategorišu prema životnim uslovima sredine u kojoj žive određene vrste riba. Po ovoj podeli u visinske se ubrajaju sve one preko četiri stotine metara nadmorske visine, a nizijske sve one ispod ovog broja. Iako ova podela nije idealna niti 100% tačna, ona je opšte prhvaćena u sportskom ribolovu.

ribolovne vode ribolovni regioni

Ribolovni regioni

Rečni tok nastaje od jednog ili više izvora, i to najčešće u planinskim predelima. Ovaj izvorski deo, u samom nastanku vodenog toka je uglavnom nenastanjen ribama ili su zaista veoma retke. Nešto nizvodnije od izvorišta, nastaje područje pastrmke i to su takozvani salmonidni regioni. Nastavlja se regionom lipljena ali se nikako ova dva regiona ne mogu striktno i granično separatisati, jer se ove dve vrste u većem delu toka i prepliću.

Region lipljena odlikuje bogatstvo vode, manji pad i brzina toka, bujnija vegetacija i veća brojnost i raznolikost drugih vodenih živih bića, kako biljaka tako i životinja. Ako nastavimo dalje, od regiona pastrmke i lipljena, dolazimo do regiona mrene.  Na njega se nastavlja region deverike i na kraju region balavca.

Imena regiona su kod nas nastala po osnovnim vrstama riba, koje su u njima i najbrojnije, ali to nikako ne predstavlja činjenicu da one jedine nastanjuju taj deo. U regionu potočne pastrmke živi još i kalifornijska pastrmka (uvezena), peš, dok se u regionu lipljena nalazi i potočna mrena, klen, skobalj i mladica.

U regionu mrene se tako nalaze još i klen, skobalj, krkuša, jez, manić, grgeč, štuka, deverika, šaran, bodorka, bucov i smuđ.

Ribolovna voda se mora posmatrati kao životna zajednica mnogih bića, koja se pod uticajem mnogobrojnih faktora menja i direktno utiče na sam život u vodi. Sve ovo se uzima u obzir pri pronalaženju najboljih ribolovnih mesta, jer se sam život jedne vrste ne može posmatrati odvojeno od celokupnog ekosistema vode.

plotica

Plotica

Plotica je jedna od najlepših i najcenjenijih slatkovodnih riba, koja pruža veliko zadovoljstvo i izazov ribolovcima koji je traže. U ovom blog postu ćemo vam

Pročitaj tekst»
belo blato

Belo blato

Belo blato Ako tražite mesto za odmor, rekreaciju i upoznavanje kulturno-istorijskog nasleđa Vojvodine, Belo Blato je pravo mesto za vas. Ovo selo se nalazi u

Pročitaj tekst»
bucov

Bucov

Bucov – ratnik voda Bucov je jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih riba za ribolovce, jer je veoma borben, živahan i ukusan. U ovom blog postu

Pročitaj tekst»
glavinjare

Glavinjare

Glavinjare Glavinjare su varalice koje imaju sitnu vibraciju i služe za lov grabljivica, posebno soma i štuke. Glavinjare se obično koriste na dubljim slojevima vode,

Pročitaj tekst»